Arbejdsmarkedsportalen  
En service under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 
Brugernes forpligtelser i forbindelse med anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen

Adgangen til Arbejdsmarkedsportalen sker ved hjælp af et elektronisk certifikat, der sikrer, at kun autoriserede brugere får adgang til portalens personfølsomme data.

Du får adgang til portalen ved at kontakte din Lokale Registrerings Autoritet (LRA). Din LRA vil så kontakte Arbejdsmarkedsportalens support for at op-rette dig som bruger.

Hvis du er i tvivl om, hvem der er din LRA, kan du kontakte portal-supporten på tlf. 70 25 89 25.

Certificerede brugere skriver under på følgende:

Brugers (certifikatholders) sikkerhedserklæring til udstedelse og anvendelse af OCES-certifikat til brug for anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen (log-in).

Undertegnede accepterer at nedenstående vilkår er gældende for anvendelse af OCES-certifikat i forbindelse med anvendelse af Arbejdsmarkedspor-talen:

Certifikatet må kun anvendes i overensstemmelse med de for medarbejdercertifikatet gældende formål.

Følgende gælder for anvendelse af OCES-certifikater i forbindelse med log-in på Arbejdsmarkedsportalen.

  • Certifikatet må kun anvendes til dokumentation af certifikatbrugerens identitet i forbindelse med kommunikation, der sker på vegne af den organisation, som har udpeget personen.
  • Certifikatet må ikke anvendes til brugerens private dispositioner.
  • Certifikatet må kun anvendes på brugerens tjenestested i den organisation, der har udpeget brugeren.

Certifikatbruger er ved modtagelse af medarbejdercertifikatet forpligtet til at kontrollere, at de i medarbejdercertifikatet indeholdte oplysninger er korrekte, som angivet af certifikatbruger.

Certifikatbruger er til enhver tid forpligtet til at opfylde følgende krav, her-under at:

  • Kontrollere, at nøgle (certifikat) installeres og opbevares betryggende, således at certifikatet alene kan anvendes af brugeren.
  • Straks at spærre certifikatet, hvis certifikatbruger får kendskab til misbrug eller hvis oplysninger i certifikatet er ændret eller ikke er korrekte.
  • Straks at suspendere certifikatet, hvis certifikatbruger har mistanke om, at certifikatet er misbrugt.
  • Tilse, at certifikatet ikke anvendes udenfor gyldighedsperioden eller efter spærring eller suspendering af certifikatet.

Certifikatbruger accepterer endvidere ved sin underskrift, at

  • Medarbejdercertifikatet offentliggøres i Arbejdsmarkedsportalens brugerdatabase.
  • Samtykke til, at Beskæftigelsesministeriet registrerer CPR-nr. i forbindelse med udstedelse og opretholdelse af certifikat.
  • Beskæftigelsesministeriet opbevarer oplysninger i 6 år fra udstedelsestidspunktet i overensstemmelse med lov om elektroniske certifikater.

Undertegnede erklærer med min underskrift at have læst og accepteret ovenstående vilkår for anvendelse af OCES-certifikat ved log-in på Arbejdsmarkedsportalen i forbindelse med test af visitationsredskaber.Andre services fra STAR